Biuro rachunkowe Trzebnica - odpowiedzialność przedsiębiorcy

dodano: 2019-03-14
biuro rachunkowe Trzebnica
Osoby prowadzące własną firmę są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej dokumentacji przedsiębiorstwa, a także za poprawność wszystkich rozliczeń z urzędami. Przepisy prawa gospodarczego zmieniają się stosunkowo dość często, co znacznie utrudnia prowadzenie księgowości firmy na własną rękę. Na popularności zyskały biura rachunkowe, czy usługi doradców podatkowych - osób, które monitorują na bieżąco wszystkie zmiany i posiadają fachową wiedzę w wykonywanych obowiązkach, popartą wieloletnim doświadczeniem i licznymi szkoleniami. Dodatkowo, przedsiębiorcy nie muszą sami inwestować w drogie oprogramowanie ułatwiające proces rozliczania się z urzędami.

Co istotne,w przypadku zlecenia prowadzenia księgowości naszej firmy dla doradcy podatkowego, czy biura rachunkowego w Trzebnicy, nie bierzemy odpowiedzialności za popełnione przez nich błędy - co gwarantuje art. 471 Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorcy mogą domagać się na drodze sądowej pokrycia wszelkich kosztów, powstałych wskutek nieprawidłowego wypełnienia obowiązków przez biuro rachunkowe. Co więcej, każda osoba, której zawód związany jest z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Ubezpieczenie jest wypłacane poszkodowanemu bezpośrednio z rąk agencji ubezpieczeniowej. Poniższa tabela przedstawia minimalne kwoty sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC:

5 tys.doradca podatkowy
10 tys.firmy zajmujące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych
15 tys.w przypadku świadczenia zarówno usług doradztwa podatkowego, jak i prowadzenia ksiąg rachunkowychUbezpieczenie nie jest gwarantowane w przypadku, gdy nieprawidłowości wystąpiły na skutek nieuiszczania na czas obowiązkowych wpłat do ZUS lub też, gdy dane przekazywane do urzędu były nieprawidłowe. Wówczas całkowita odpowiedzialność ciąży na przedsiębiorcy i to on ponosi konsekwencje prawne.Źródło: Infor
Kontakt

Doradca Podatkowy Biuro Rachunkowe Tomasz Ankiel

ul. Okrężna 20/4
56-400 Oleśnica
Email:
biuro@ankielkancelaria.pl
Telefon:
531435848
Projekt i wykonanie BerMar multimedia