Doradca podatkowy czy księgowy?

dodano: 2018-12-18
biuro rachunkowe Trzebnica
 
Mimo, że przedstawiciele obu tych zawodów są reprezentantami zawodów zaufania publicznego i posiadają dostęp do danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, mogą nam pomóc w różnych kwestiach. Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego związane jest z wieloma wymogami. Każdy doradca podatkowy musi posiadać wyższe wykształcenie i zdać państwowy egzamin na doradcę podatkowego. Ponadto, musi odbyć dwuletnią praktykę zawodową, a także uzyskać wpis na listę doradców podatkowych KRDP.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o doradztwie podatkowym czynności doradztwa podatkowego obejmują:
1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjne
w pkt 1.

Księgowy może wykonywać jedynie czynności opisane w punktach 1 i 3 - w przypadku pozostałych usług pomogą nam jedynie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci.

Podsumowując: oba zawody uprawnione są do przyjmowania dokumentów księgowych, weryfikowania ich poprawności, sporządzania deklaracji. Jednakże jedynie doradca podatkowy uprawniony jest do wyjaśniania wątpliwości i zawiłości prawa podatkowego podatnikom. Dodatkowo, doradcy podatkowi (w przeciwieństwie do księgowych) mogą reprezentować swoich klientów przed organami podatkowymi w czasie kontroli i postępowań podatkowych, celnych i egzekucyjnych. Są także uprawnieni do występowania w sądach administracyjnych. Doradca podatkowy zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej, z której zwolnić go może tylko sąd.


Biuro rachunkowe Oleśnica - Biuro rachunkowe Trzebnica


Kontakt

Doradca Podatkowy Biuro Rachunkowe Tomasz Ankiel

ul. Okrężna 20/4
56-400 Oleśnica
Email:
biuro@ankielkancelaria.pl
Telefon:
531435848
Projekt i wykonanie BerMar multimedia