Zmiana zasad rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej


Od 1 stycznia 2019r. zmieniają się zasady rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem w działalności gospodarczej samochodów osobowych. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 23 października 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany dotyczą:

1. zwiększenia limitu kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji samochodu osobowego do kwoty 150.000zł dotychczas limit ten wynosił 20000 EURO,
2. ustanowienia limitu kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji samochodu elektrycznego do kwoty 225.000zł,
3. ograniczenia do wysokości 20% limitu wydatków z tytułu użytkowania oraz składek na ubezpieczenia samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika, ale niestanowiącego majątku firmowego, 
4. ograniczenia do wysokości 75% limitu wydatków tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt art. 23 ust. 1 pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika, 
5. zwiększenia limitu kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu ubezpieczenia samochodów osobowych do kwoty 150.000zł, 
6. ustanowienia limitu opłat mogących być zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu użytkowania samochodu osobowego na  podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu do wysokości 150.000,00zł. 
5. 


Kontakt

Doradca Podatkowy Biuro Rachunkowe Tomasz Ankiel

ul. Okrężna 20/4
56-400 Oleśnica
Email:
biuro@ankielkancelaria.pl
Telefon:
531435848
Projekt i wykonanie BerMar multimedia